Kerkelijk archief

Dit bericht is verlopen op 2018-09-11

Het kerkelijk archief van De Ark zal worden aangepakt !
Wie vindt het leuk om mee te helpen om de vele kerk stukken in het archief op orde te brengen ?
Vanuit de PKN zijn praktische richtlijnen beschikbaar.

Voor nadere informatie, contact via het CvK - Dick den Bakker of Roelof Toering
cvk@kerk-de-ark.nl