Zondag 15 oktober

Datum kerkdienst
zondag 15 oktober 2017 - 10:00 uur
Thema
Op zoek naar veiligheid
Naam van de zondag / Kleur
4e zondag van de herfst. Kleur: groen
Bij de lezing

Genesis 41:25-57.
De dienst in De Ark is een themadienst die samen met de ZWO-/Zendingscommissie is voorbereid. We besteden aandacht aan ons nieuwe ZWO-project: de hulp aan Syrische vluchtelingen in Libanon en Jordanië.
Het thema is: ‘Op zoek naar veiligheid’.
Kerk in Actie wil samen met lokale organisaties zorgen voor onderwijs en traumaverwerking voor vluchtelingenkinderen, voor medische zorg voor baby’s en zwangere vrouwen en voor maaltijden voor gezinnen in vluchtelingenkampen.
In de dienst laten we iets van dit doel zien, we collecteren er voor en na de dienst is er gelegenheid om tijdens de koffie meer informatie te krijgen.
Leden van de ZWO-/Zendingscommissie zullen bijdragen aan de dienst. We hebben de suggestie van Kerk in Actie overgenomen om als Schriftlezing de Genesislezing te kiezen.

Bij de dienst

Vandaag ruilen ds. Gerie Stougie en ds. Antoinette van der Wel van kansel. Ds. Stougie gaat voor in de ZWO-dienst in De Ark en ds. Antoinette van der Wel leidt de dienst in de Dorpskerk. Het is goed om in elkaars huis te zijn en zo de onderlinge banden zichtbaar te maken.

Predikant
ds. Gerie Stougie
Organist
S. Groenveld
Lector
Gonnie Voogt
Koster
Rienk van den Berg
Crèche
Jenneke van Nierop, Marije Zeillemaker, Matty Renes
Kindernevendienst
Groep 1 en 2: Anne de Jong- Femke de Jong
Groep 3, 4 en 5: Reinata Kila - Sylvia van der Veen
Groep 6, 7 en 8: Ingrid den Heeten - Ceciel Turkenburg
Collecten

ZWO - Onderhoud De Ark

Koffie
Helmieke Kloosterman, Taras Martodihardjo, Mieke van Westreenen