Zondag 22 oktober

Datum kerkdienst
zondag 22 oktober 2017 - 10:00 uur
Thema
Wat is de mens?
Naam van de zondag / Kleur
5e zondag van de herfst
Bij de lezing

Jeremia 8,4-12; Matteüs 9,1-8
Dat een mens bij tijd en wijle struikelt en valt, daar wordt in de Bijbel niet zo’n punt van gemaakt. Dat hoort bij zijn mens-zijn. De mens is in zijn algemeenheid zwak en afhankelijk, beperkt in zijn mogelijkheden om dingen te verwezenlijken. En om zijn doel te bereiken moet hij geholpen worden. Die hulp komt van de Heer die hem gedenkt, zoals geschreven staat: ‘Wat is de mens dat Gij hem gedenkt, of des mensen zoon dat Gij naar hem omziet?’ (Hebr 2:6)
Hoe de Heer de mens te hulp komt die geen kracht heeft om op te staan en zelfstandig voort te gaan, wordt verduidelijkt in het Matteüsevangelie over de verlamde. ‘Ze’ – wie dat zijn wordt niet verder uiteengezet – hebben de verlamde op een ziekbed geworpen. Het Griekse woord klinè (ziekbed) komt van klinoo (leunen, zich uitstrekken). Leunend op een bed kan hij, die zelf geen kracht heeft om naar Jezus te gaan, toch bij Hem gebracht worden.

Bij de dienst

Ook vandaag volgen we het Luthers leesrooster.

Predikant
ds. Regina Davelaar
Organist
Vincent de Jong
Lector
Hans Koster
Koster
Paul Kooiker
Crèche
Anneke Koenen, Sandra van der Sloot
Kindernevendienst
Groep 1 en 2: Inge Zonneveld - Saskia Zonneveld
Groep 3, 4 en 5: Eric Crielaard - Lisanne Crielaard
Groep 6, 7 en 8: Corien Hoogerbrugge- Eva van den Dries
Collecten

Kerkenwerk - Onderhoud De Ark

Koffie
Evelyn Torn, Deddy Vingerling, Anny van der Werf