Kerkenraad

Wat is een kerkenraad?
De gemeenteleden doen het grootste deel van het werk in de kerkelijke gemeente. Zij stellen daarvoor veel vrije tijd beschikbaar.

De ouderlingen en de diakenen vormen samen met de predikanten de leden van de kerkenraad. Zij spelen een centrale rol en dragen gezamenlijk en individueel de opbouw van de kerkelijke gemeente. Zij dragen verantwoordelijkheid voor het geestelijk en praktisch leven in de gemeente.

De kerkenraad is voor de kerkelijke gemeente niet hetzelfde als de gemeenteraad van de burgerlijke gemeente. Kerkenraadsleden zijn niet gekozen als vertegenwoordigers uit de kerkelijke gemeente, maar ze worden uit de gemeente geroepen tot het ambt.

De kerkenraad moet de gemeente over belangrijke zaken raadplegen en  zich verantwoorden voor haar beslissingen tegenover de gemeente.

Predikanten

Predikant

Ds. A.A. (Antoinette) van der Wel
welweer@planet.nl

 

Predikant

Ds. A.R. (Regina) Davelaar
a.r.davelaar@gmail.com

 

Ambt met een bijzondere taak

Voorzitter kerkenraad

J.C. (Hans) Koster
j.c.koster@planet.nl

 

Scriba (adres kerkenraad)

Mevrouw J.G. (Janny) Korevaar
scriba@kerk-de-ark.nl

 

Beleidsouderling

Mevrouw J. (Joke) van der Heijden
j.vdheijden@solcon.nl

 

Jeugdouderling

T. (Thomas) Scherpenisse
familie.scherpenisse@lijbrandt.nl

 

Ouderlingen in de wijken

Bergschenhoek - Dorp

R.J. (Ruud) Kolpa

ruud-emmelies.1@kpnmail.nl

Bergschenhoek – de Ackers

vacant

 

Bergschenhoek - Boterdorp

vacant

 

Berkel - Dorp

Mevrouw E. (Evelyn) Torn

erik.torn@kpnmail.nl

Berkel - Noordpolder

Mevrouw E. (Evelyn) Torn

erik.torn@kpnmail.nl

Berkel - Meerpolder

J.J. (Jaco) Verweij

jjverweij@live.nl

Berkel - Westpolder/Bolwerk

J.J. (Jaco) Verweij

jjverweij@live.nl

Rodenrijs - Noord en midden

Mevrouw A.J.S. (Annemieke) Ramp

ajsramp@kpnmail.nl

Rodenrijs - Zuid

Mevrouw A.J.S. (Annemieke) Ramp

ajsramp@kpnmail.nl

Ouderenpastoraat

Mevrouw H. (Leny) van den Beukel-Kooren

epostbeukel@gmail.com

Ouderenpastoraat

Mevrouw C.A. (Ineke) Ruggenberg-Havenaar

ineke@ruggenberg.net

Ouderenpastoraat

H. (Henk) Seldenthuis

h.seldenthuis@chello.nl

Ouderling-kerkrentmeester

Naar pagina College van Kerkrentmeesters

Voorzitter

D. (Dick)den Bakker

ddenbakker@lijbrandt.nl

Sercretariaat

R.A. (Roelof) Toering

ratoering001@kpnmail.nl

Penningmeester

M.C. (Rick) Wesdorp

mcwesdorp@gmail.com

Automatisering

G.H.C.(Gerard) van den Beukel

Gerard@Beukelvd.nl

Diaconie

Naar pagina Diaconie

Voorzitter diaconie

J. (Hans) van der Hoek

hmhoek@kpnmail.nl

Penningmeester diaconie

Mevrouw I.E.M. (Inez) Houwen

inez@houwenmail.nl

Secretariaat diaconie

A.J. (Ab) van Westreenen

a.j.vanwestreenen@kpnmail.nl

Diakenen in de wijken

Bergschenhoek - Dorp

D.P. (Dennis) Koops

denniskoops@gmail.com

Bergschenhoek - de Ackers/Boterdorp

A.J. (Ab) van Westreenen

a.j.vanwestreenen@kpnmail.nl

Berkel - Dorp, Noordpolder, Ouderenpastoraat

Mevrouw C. (Tiny) Bak-Langstraat

s.bak1@upcmail.nl

Berkel - Meerpolder, Westpolder/Bolwerk

Mevrouw C.J. (Corrie) Hordijk-Soeters

corriehordijk@upcmail.nl

Rodenrijs - Noord, Midden, Zuid

Mevrouw I.E.M. (Inez) Houwen

inez@houwenmail.nl

ZWO

J.J.P. (John) Luyt

john@luytmail.nl