Liturgiecommissie

Kerk- en gemeente-zijn is vieren, leren en dienen. De liturgiecommissie richt zich op het vieren en geeft daar vorm en ondersteuning aan.
De commissie bestaat uit gemeenteleden, waarvan er tenminste ook een zitting heeft in de kerkenraad, en de predikanten. De commissie als geheel weerspiegelt zoveel mogelijk de veelkleurigheid in geloofsbeleving van de gemeente.
 
Veelkleurigheid

Contact