Overzicht Nieuws & Artikelen

Ik heb alles voor je over - KND 18-4-2017

Navertelling Johannes 12:20-33

Het was bijna Pasen. Jeruzalem, die grote stad, was vol met mensen die het Paasfeest wilden vieren. Ze kwamen overal vandaan. Ook uit het buitenland. Er waren ook een paar mensen uit Griekenland. Die gingen naar Filippus toe en zeiden: “Mijnheer, we willen graag met Jezus praten”. Filippus ging overleggen met Andreas en samen liepen ze naar Jezus om het aan Hem te vragen. Maar Jezus gaf helemaal geen antwoord.

Kledingactie Oude Noorden voorjaar 2018

Na een kleine opleving van de winter, dankzij een “Russische beer” lijkt het erop dat de winterkleren nu echt de kast in kunnen. Tijd om de zomergaderobe eens goed te bekijken. En dus ook tijd voor de voorjaarskledinginzameling voor het Wijkpastoraat Het Oude Noorden in Rotterdam.
De diaconie van de Gereformeerde Kerk van Berkel en Rodenrijs en Bergschenhoek nodigt u uit om uw niet meer gebruikte, passende of anderszins overtollige kleding in te komen leveren. Daarnaast kunnen ook linnengoed, speelgoed en schoenen worden ingeleverd.

Jeugdraad: Onze beloften

In de afgelopen twee jaar is binnen het jeugdwerk gewerkt om met elkaar een basis te leggen. Alle neuzen dezelfde kant op. Weten wat we willen en waarom we dat willen.

We zijn begonnen met een open avond voor vrijwilligers van het jeugdwerk en ouders waarvan hun kinderen naar ons jeugdwerk gaan. Met elkaar spraken we over de essentie van ons jeugdwerk. Wat is je drijfveer om binnen het jeugdwerk aan het werk te gaan? Waarom geef je clubleiding, kindernevendienst of Church4You? En wat wil je als ouder dat je kind en jongere meekrijgt?

Symbolische schikking voor de tweede zondag van de veertigdagentijd

25 februari, verheerlijking op de berg, Marcus 9: 2-10

Dit jaar is het thema van de Veertigdagentijd "Wie ben Je? ", wie is Jezus? Dit geheim wordt door doeken bedekt en steeds verder onthuld doordat er iedere week een tipje van de sluier wordt opgelicht. Ook de palmbladeren die steeds verder opengaan, geven iedere zondag meer zicht op waar het echt om gaat.

Vandaag lezen we over de verheerlijking op de berg. De stenen in de schikking staan voor de berg; de drie rozen voor Mozes, Elia en Jezus.

Eetclub Bachplaats 25

Ben je single en lijkt het je leuk om 1 keer per maand op een woensdagavond samen te eten? Kom dan gezellig bij ons aan tafel en prik een vorkje mee! Je hoeft niet zelf te koken maar kunt zo aanschuiven … als dat niet makkelijk is :) Dus trek de stoute schoenen aan en kom ook!

Je bent van harte welkom en er zijn geen kosten aan verbonden.

We eten bij Hans en Elly Lobik-Berghout, Bachplaats 25 in Bergschenhoek.

Noteer alvast de volgende data in je agenda!
Woensdagavond 7-3, 4-4, 25-4 en 30-5 om 19:00 uur.

Liturgische schikking voor 18 februari

Zondag 18 februari 2018

Eerste zondag van de veertigdagentijd

Lezing: Marcus 1: 12-15

Vandaag lezen we over de verzoeking in de woestijn. In de schikking zien we een lege woestijn.

Wie ben je?
Midden in de woestijn,
als alle zekerheden wegvallen,
blijf je trouw aan wie je zond.
Trouw aan Gods bedoeling.
Ben je sterker
dan alle machten
die je klein willen krijgen,
sterker dan de dood.
Help ons alle krachten weerstaan,
die het leven bedreigen.