Beroepingscommissie van start gegaan

Dit bericht is verlopen op 2022-03-08

In december is de commissie van start gegaan met een oriëntatie op het werk en het maken van een plan van aanpak.
Bij het beroepingsproces wordt de commissie ondersteund door Jack de Koster, de gemeenteadviseur die ons ook heeft begeleid bij het opstellen van de profielschets. Voor financiële zaken en aspecten rondom huisvesting van een nieuwe predikant schuift Wolfert Spijker zo nodig aan, en Hedda Klip is erbij betrokken in de rol van consulent.

De komende tijd wordt eraan gewerkt dat alle benodigde documentatie beschikbaar komt voor predikanten die geïnteresseerd zijn in onze gemeente. En dan is het ook zaak dat de commissie actief op zoek gaat naar kandidaten. Dat zal een uitdaging zijn in deze corona-tijd, want nagenoeg alles moet digitaal gebeuren. Je kunt niet gemakkelijk een predikant gaan horen en even sfeer proeven in de kerk waar de predikant nu staat.

Voor Karen van Dam, Marinka Landman, Ferdi Haartsen, Jolanda Weeda, Christine Koster, Adriaan Zeillemaker, Hans van der Hoek, Leny van den Beukel en Joke van der Heijden is een drukke tijd aangebroken. Heel veel zult u er niet over horen, want het werk van een beroepingscommissie is vertrouwelijk. Natuurlijk zal iedereen begrijpen dat de commissie niet kan melden “we hebben dominee Jan gesproken maar die wilde niet” of “we hebben een gesprek met dominee Marietje gehad maar die vonden we niet zo leuk”. De commissie zal dus uitermate terughoudend zijn met communicatie. Maar als er iets belangrijks te melden valt, dan gebeurt dat natuurlijk.

Ik wens de beroepingscommissie veel zegen op haar werk, een succesvol proces, maar vooral ook wijsheid, geduld en doorzettingsvermogen.

Roelie Schipperus,
Scriba