De kerk is weer open!

Dit bericht is verlopen op 2022-03-22

De kerk is weer open!

Nu er om ons heen zoveel coronamaatregelen worden versoepeld, heeft de PKN de adviezen over de kerkgang aangepast. Ook de PKN gaat uit van versoepelingen.

Natuurlijk is het grote aantal besmettingen en de grote kans om besmet te raken meegenomen in de overwegingen. Maar voor PKN weegt zwaar dat de behoefte aan een live kerkdienst en het gezamenlijk beleven van ons geloof steeds verder toeneemt. Ook de noodzaak om andere gemeente-activiteiten weer op te starten wordt steeds sterker gevoeld. PKN onderschrijft het belang hiervan.

PKN adviseert de kerken dan ook om de deuren weer open te doen en het gemeentewerk zoveel mogelijk weer op te starten.

De kerkenraad heeft hierover van gedachten gewisseld. Wij volgen het advies van de PKN. En ook wij onderschrijven het belang van het kunnen bijwonen van een kerkdienst, en van het samen gemeentezijn. Dat betekent dat vanaf a.s. zondag, 23 januari, kerkbezoekers weer van harte welkom zijn bij de dienst.

Uiteraard gelden alle normale maatregelen: handen ontsmetten, looproutes volgen, bij verplaatsingen mondkapje dragen, 1,5 meter (drie stoelen) ruimte tussen twee huishoudens. En thuisblijven als je corona-achtige klachten hebt.

We mogen als gemeente weer zelf zingen.

Er is nog even geen kindernevendienst. De leiding van de kindernevendienst liep tegen wat praktische knelpuntjes aan. Maar zodra de kindernevendienstleiding vindt dat het weer kan, dan start de kindernevendienst ook weer.

Wat betreft ons gemeentewerk: ook dat kan weer. Wie in De Ark wil vergaderen of afspreken kan dat weer gewoon via de Bark plannen. De Bark houdt zich aan het gebruiksplan dat we aan het begin van de pandemie hebben gemaakt en waarin staat hoeveel mensen in een bepaalde ruimte terechtkunnen om voldoende afstand te kunnen houden en veilig te kunnen vergaderen.

Van harte welkom dus, in De Ark!

 

Roelie Schipperus

scriba