Liturgische schikking voor 3e Advent

3e Advent

12 december 2021

Lezen: Lucas 3: 7-18

Wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met wie er geen heeft, en wie eten heeft moet hetzelfde doen. (Lucas 3:11)

 

Als je de toespraak van Johannes begint te lezen, kun je je maar zo afvragen waar het eindigt. Vruchten voortbrengen, een komend oordeel, een bijl die aan de wortel ligt. Stevige woorden, maar wat bedoelt Johannes ermee? Dat is precies de vraag van de aanwezigen: ‘Wat betekent dit concreet? Wat moeten we doen?’ Johannes maakt grote woorden klein: heb je twee stel onderkleren, dan geef je een daarvan aan wie er geen heeft. Voor je eten geldt hetzelfde. Het koninkrijk van God is geen luchtfietserij. Geen grote woorden over een ideaal dat nooit werkelijkheid kan worden. In het koninkrijk van de Heer draait het om een toekomst die nu al begint door wat wij doen: delen van wat je hebt, genoegen nemen met wat je krijgt.

 

“Doper, wat moeten

wij doen totdat Hij komt?

‘In hoop en vrees doet boete,

geloof in Zijn verbond.’

Doper wat moeten

wij doen totdat Hij komt?

‘Deel met elkander

het brood van alledag,

opdat in u de ander

Gods heil aanschouwen mag.

Deel met elkander

het brood van deze dag.’ 

Lied 456: 5, 6

 

Kernwoorden: delen - Brood des Levens

 

Uitwerking symbolische schikking

Als je veel hebt... deel dan met de ander. Tussen de stralen plaatsen we tarwearen, gerst, of spelt. Granen waar brood van wordt gemaakt. Voor de opgaande zon ligt een challah-brood. Dit is een traditioneel gevlochten brood dat gegeten wordt op de sabbat.

 

Meditatieve tekst

Deel met elkaar het brood, 

het leven in het volle licht.