Symbolische schikking voor de tweede Advent

Lezen: Lucas 3: 1-6

Daar ging Johannes in de omgeving van de Jordaan verkondigen dat de mensen zich moesten laten dopen en tot inkeer moesten komen. (Lucas 3:3)

Johannes laat er geen gras over groeien. Hij komt met een boodschap die aan duidelijkheid niets te wensen overlaat. Het zal bij de toehoorders daar rond de Jordaan ongetwijfeld tot een gefronste wenkbrauw hebben geleid. Laat je dopen en kom tot inkeer, want zo worden je zonden vergeven. Niet echt een boodschap waar je tegenwoordig de straat mee op durft te gaan. Maar Johannes zegt het niet zomaar: er moet wat in orde worden gemaakt. Of zoals Lucas schrijft: de hobbels in de weg moeten geëffend worden. Woorden van de profeet Jesaja die ook vandaag nog niet hun kracht hebben verloren. Ruim op wat in de weg staat om in navolging van de Heer te leven.

 

‘Jezus, U bent het licht in ons leven,

Laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt.

Jezus, U bent het licht in ons leven,

Open mij voor Uw liefde, o Heer’.

Tekst: Taizé

 

Kernwoorden: dopen - veranderen – omkeren

 

Uitwerking symbolische schikking

Het verhaal vertelt over de taak van Johannes, het dopen van mensen, het dopen van Jezus. De opkomende zon is iets groter geworden. Er zijn meer stralen geplaatst en de stralen zijn ook iets langer. Voor de schikking plaatsen we een glazen schaal met water waarin een jakobsschelp drijft met daarin een brandend lichtje. Dopen met het licht.

 

Meditatieve tekst

 

Johannes doopte 

met Levend water, 

in het morgenlicht 

vol van verwachting!