Zondag 16 juni 2019

Datum kerkdienst
zondag 16 juni 2019 - 10:00 uur
Thema
Mag ik iets vragen?
Naam van de zondag / Kleur
zondag Trinitatis. Kleur: wit
Bij de lezing

Johannes 3, 1-16

Op deze zondag na Pinksteren, die trinitatis wordt genoemd, de zondag van de drie-eenheid, klinkt meestal het verhaal van Nicodemus. Deze Schriftgeleerde komt onder de bescherming van de nacht bij Jezus. Hij wil zo graag begrijpen wie hij is. Maar het valt nog niet mee om buiten zijn normale denkkaders te stappen. Zullen ze elkaar ontmoeten?

 

Bij de dienst

Vandaag is Ellen Verheul onze gastvoorganger. Ellen heeft een aantal jaar geleden stage gelopen in de Ark en een jaar als pastoraal medewerker onder ons gewerkt. Ondertussen is Ellen afgestudeerd en werkt ze als geestelijk verzorger in Rotterdam. Fijn om haar weer in ons midden te begroeten.

Collecten

Kerkenwerk, Onderhoud De Ark

Predikant
Ds. E. Verheul, Benthuizen
Organist
Wim Madderom
Lector
Annemieke Kerstens
Koster
Jaap Uitenbroek
Crèche
Ineke Ruggenberg, Florine Joosse
Kindernevendienst
Groep 1 en 2: Greet Lankhaar, Ineke Lankhaar
Groep 3, 4 en 5: Marcel Kleemans, Ellen Bos
Groep 6, 7 en 8: Corien Hoogerbrugge, Eva de Vos
Koffie
Ank v.d. Kaaden, Gerrie Uitenbroek, Ida Bos
Kinderlied
Kinderlied naam
Als je bidt zal Hij je geven
Kinderlied bundel
Hemelhoog 101