Zondag 19 mei 2019

Datum kerkdienst
zondag 19 mei 2019 - 10:00 uur
Thema
Laat het maar zien!
Naam van de zondag / Kleur
Vijfde zondag van Pasen. Kleur: wit
Bij de lezing

Johannes 13, 31-35
Jezus nodigt zijn volgelingen uit de ander lief te hebben. Hij vraagt hen elkaar lief te hebben zoals hij dat heeft gedaan, met alles wat je hebt, als het erop aan komt zelfs met je leven. De hemel komt op aarde als die liefde zichtbaar wordt. De identiteit van de kerk is gebouwd op dat grondbeginsel: de liefde voor de ander, in navolging van de Ene!

Bij de dienst

Vanmorgen is ds. Frits Renes in ons midden.

Collecten

Kerkenwerk - Onderhoud De Ark

Predikant
Ds. F.L. Renes, Puttershoek-Maasdam
Organist
Wim Madderom
Lector
Nienke Koops
Koster
Erik van der Sloot
Crèche
Sandra van der Sloot, Anneke Koenen
Kindernevendienst
Groep 1 en 2: Greet Lankhaar, Ineke Lankhaar
Groep 3, 4 en 5: Marcel Kleemans, Ellen Bos
Groep 6, 7 en 8: Corien Hoogerbrugge, Eva de Vos
Koffie
Hans van der Hoek, Wim Koster, Emmy Seldenthuis