Zondag 23 januari 2022

Datum kerkdienst
zondag 23 januari 2022 - 10:00 uur
Thema
4e zondag van de Epifanie
Naam van de zondag / Kleur
4e zondag van de Epifanie / Wit
Lezing

Deuteronomium 18 : 15-22

Marcus 1 : 14-28

Bij de dienst

De kerkdienst is mee te beleven via www.kerk-de-ark.nl/de-ark-in-beeld

Eerste collecte

PKN – Missionair werk

Kerk in, van en voor het dorp.
In veel dorpen speelt de kerk een belangrijke rol: als geloofsgemeenschap, maar ook maatschappelijk en cultureel. De Dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk biedt kleine gemeenten een platform waar zij hun ervaringen kunnen delen, ideeën kunnen opdoen en elkaar kunnen inspireren en motiveren om kerk in, van en voor het dorp te zijn. Veel dorpskerken hebben hierdoor (opnieuw) verbindingen gelegd met hun buurt. Door samen te werken met anderen kan ook een kleine groep van betekenis zijn.

Tweede collecte

Onderhoud De Ark

Predikant
ds. H.J.K. (Hein) Vaartjes, Delft
Organist
Vincent de Jong
Lector
Annette Docter
Koster
Jeannette Schoonhoven
Crèche
Anneke Koenen, Jenieke Beldman
Kindernevendienst
Eline van den Beukel, Marijke Halma, Christine Koster
Church4You
Aanvang 10.00 uur in 't Honk