Zondag 23 juni 2019

Datum kerkdienst
zondag 23 juni 2019 - 10:00 uur
Thema
Over de drempel.
Naam van de zondag / Kleur
1e zondag van de zomer, kleur groen.
Orde van dienst
Bij de dienst

En dan gaat je kind naar de middelbare school en wordt het een jongere.

Dit moment willen we niet zomaar voorbij laten gaan. De kinderen nemen afscheid van de kindernevendienst en worden welkom geheten bij Church4You.

We laten de kinderen over de drempel stappen. Ze krijgen daarbij onze goede woorden mee!

 

Collecten

Kerkenwerk/ Onderhoud De Ark

Predikant
Ds. Antoinette van der Wel
Met medewerking van
Jongerenband
Organist
Vincent de Jong
Lector
Hans Koster
Koster
Fred Delhaas
Crèche
Heleen von Morgen, Bart Zeillemaker, Brecht Weerheijm
Kindernevendienst
Groep 1 en 2: Anne de Jong, Femke de Jong
Groep 3, 4 en 5: Reinata Kila, Sylvia v.d. Veen
Groep 6, 7 en 8: Ingrid den Heeten, Ceciel Turkenburg
Koffie
Nelleke Spijker, Klaske Neelis, Nel Nobels
Kinderlied
Kinderlied naam
Geroepen om op weg te gaan (liedboek gezang 832)