Zondag 26 mei 2019

Datum kerkdienst
zondag 26 mei 2019 - 10:00 uur
Thema
Geloof in vrede!
Naam van de zondag / Kleur
Zesde zondag van Pasen. Kleur: wit
Orde van dienst
Bij de lezing

Johannes 14, 23-29
De vroege kerk begreep het niet: waarom zien zij wel wie Jezus was, maar bleef hij vreemd voor de wereld om hen heen. Vandaag horen we het Judas (niet Iskariot) aan Jezus vragen. Vervolgens nodigt Jezus zijn leerlingen uit zich niet af te wenden van de wereld, maar deze toe te wenden, niet los te laten, maar vast te houden. Gods aandacht, Gods liefde is gericht op deze aarde, daarvan mogen we getuigen zijn.

Bij de dienst

Vanmorgen delen we brood en wijn met elkaar, teken van verbondenheid met God en met elkaar.

Collecten

Diaconie, Dienst van Schrift en Tafel - Onderhoud De Ark

Predikant
ds. Antoinette van der Wel, dienst van Schrift en Tafel
Organist
Vincent de Jong
Lector
Marianne de Jong
Koster
Kees Voogt
Crèche
Jenneke van Nierop, Daphne Oosthoek
Kindernevendienst
Groep 1 en 2: Anne de Jong, Femke de Jong
Groep 3, 4 en 5: Reinata Kila, Sylvia van der Veen
Groep 6, 7 en 8: Ingrid den Heeten, Ceciel Turkenburg
Koffie
Conny van Beek, Els Bos, Ineke Oonk
Kinderlied
Kinderlied naam
Vrede van God
Kinderlied bundel
Opwekking 602