Activiteitenkalender

Ook dit jaar willen we alle gemeenteleden van 80 jaar en ouder, de zieken onder ons en hen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken een PAASGROET aanbieden als teken van medeleven.

Zondag 25 maart, op Palmzondag, staan er daarom plantjes in de hal van de kerk. Gemeenteleden,…

De Voorburgse Amateur Toneelvereniging De Regenboog verzorgt op zondag 25 maart 2018 om 14.00* uur in De Ark een voorstelling van het paasspel “Het Lege Graf”. In…

Nelline van Liere, blokfluiten
Arjan & Matthijs Breukhoven, orgel, piano, klavecimbel, harmonium, blaasorgel

De diaconie vraagt of u niet meer gebruikte kleding, linnengoed, speelgoed en schoenen wilt inleveren voor het Wijkpastoraat Het Oude Noorden in Rotterdam.

“De machten ontwapend”
Dat is de titel van het thema waar we over gaan lezen en spreken op onze eerstvolgende bijeenkomst.
Door de plagen over Egypte ontmaskert en ontwapent God de totalitaire macht van de farao en zijn zogenaamde goden.
Maar we ontdekken dat er ook hedendaagse…

Op deze afdelingsbijeenkomst komen de heren van der Veer een presentatie houden over “orgelbouw”.
De heren van der Veer zijn van beroep orgelbouwers. Het is een vervolg op een reeds eerder gehouden presentatie over orgelbouw (mei 2016). Toen ging het voornamelijk over orgels in kerken in…

Vroeger was alles beter? Wel je zondagavonden! Goede gesprekken, leuke grappen en de liefde; de GJV bracht het allemaal.

Terug naar die tijd? Op 14 april 2018 is er een heuse GJV Reünie! Iedereen die ooit lid is geweest van de leukste vereniging van Berkel is welkom. Dus geef je nu op via…

Het oratorium Esther van G. F. Händel wordt uitgevoerd door het oratoriumkoor Cantate Deo, een belevenis.
Solisten:
Merel van Geest
Petra Ehrismann
Catelijn van Berkel
Eric Reddet
David van Lith
Michel Poels

Orkest: Baroque Ensemble

Iedere meivakantie reist een jongerengroep vanuit Berkel naar Taizé om een week mee te leven in het ritme van de broeders en ervaringen te delen met leeftijdsgenoten. De meditatieve gebedsvieringen, met korte liederen die veel herhaald worden in combinatie met de stilte, blijven bijzonder om mee…

Thema: "Gods goedheid is te groot voor het geluk alleen"
Geïnspireerd op Lucas 15: het verhaal van de verloren zoon.

De eerste studieavond in een serie van drie met ds. Henk Poot, als Israëlpredikant verbonden aan de stichting Christenen voor Israël.

De Evangelische Toerusting School-Bijbelcursus is bedoeld om mensen te helpen de Bijbel beter te leren kennen, begrijpen, toe te passen en te groeien in geloof. In het studiemateriaal en in de lessen wordt aandacht besteed aan de achtergronden, context, thema’s, moeilijke passages en de…

Vorig jaar viel de minibike letterlijk in het water door de slechte weersomstandigheden. We beloofden toen een nieuwe datum in het voorjaar te prikken.

Noteer in uw agenda 21 april! De starttijd is tussen 13.00 en 14.00 bij De Ark. Exacte starttijd hoort u ongeveer een week van te voren…

De tweede studieavond in een serie van drie met ds. Henk Poot, als Israëlpredikant verbonden aan de stichting Christenen voor Israël.

Op donderdag 26 april, de dag vóór koningsdag, komen we weer bij elkaar, van 14.30 tot 16.30 uur.
De volgende data zijn: 31 mei en 28 juni.
Allen weer hartelijk welkom.
Mocht u onverhoopt verhinderd zijn of vervoer nodig hebben, belt u dan één van ons.

Taizé is een klein dorpje in de Bourgogne (Frankrijk). In 1940 stichtte broeder Roger hier een gemeenschap. Ondertussen telt dit klooster broeders van protestantse en katho-lieke afkomst uit ongeveer 20 verschillende landen.

De tweede studieavond in een serie van drie met ds. Henk Poot, als Israëlpredikant verbonden aan de stichting Christenen voor Israël.

Op dinsdag 15 mei organiseert het ouderenpastoraat een middag in De Ark voor de ouderen in onze gemeente.

Om 15.00 uur wordt U verwelkomd met een kopje koffie of thee.
Ds. Antoinette van der Wel zal de inleiding houden, waarna wij met elkaar in gesprek gaan.
Centraal staat:…

Als onderdeel van het Evangelisch College biedt de Evangelische Toerusting School (ETS) een interkerkelijke Bijbelcursus aan over de inhoud, achtergrond en boodschap van de Bijbel. Jaarlijks volgen zo’n 1100 cursisten deze cursus op één van de ruim 55 cursuslocaties in Nederland.
Dit jaar…

zondag 25 maart 2018 - 10:00 uur
Ds. Antoinette van der Wel
maandag 26 maart 2018 - 19:30 uur
ds. Antoinette van der Wel
dinsdag 27 maart 2018 - 19:30 uur
ds. Antoinette van der Wel