Activiteitenkalender

Co Rodenburg hoopt te spreken over het thema: Zorgen, niet maken, maar doen.

De betreffende bijbelverzen zijn Filippenzen 4:1-9 en Mattheus 6:25-34.

Voorganger: Dhr. A. van Selst
Collecte: Eigen werk G.V.
Organist: Mattias Voshol

We willen u iets laten zien en horen over ons bezoek aan Ieper en het sluiten van de vrede na WO I, honderd jaar geleden.
Natuurlijk zijn gasten en geïnteresseerden ook welkom.
Mocht u verhinderd zijn of vervoer nodig hebben, dan graag een telefoontje naar één van ons.

Eucharistieviering met voorganger Pastoor J.G.M. Zuidgeest
Collecte: Eigen werk G.V.
Organist: Mw. M. van Steensel-v.d. Burg

Voorganger: Mw. J. van Bockel
Collecte: Wilde Ganzen
Organist: Wim van Dordrecht

Ds. Wim Markus spreekt over het Thema: Altijd Advent!

De Bijbelteksten ter voorbereiding zijn: Efeze1:1-14 (kernvers 10,11) en Openbaring 21:1-5 en 22:17-21.
 

We starten om 8.00 uur en eindigen om 10.00 uur. Neem je eigen brood mee, voor koffie, thee en een ei zorgen wij!
Onder het genot van een ontbijt willen we met elkaar nadenken over de woorden die Robbie van Veen met ons zal delen, hij zal spreken over Herstelwerk van Jezus, nav Johannes 17…

Voorganger: Dhr. G.S. Kruit
Collecte: Eigen werk G.V.
Organist: Henk Rozema

Samen twee maal een half uurtje de stilte ingaan, dat is ons mediteren.
Ieder op zijn/haar eigen plek: een stoel, een krukje, een kussen o.i.d.
Soms krijg je een gedachte mee.
Of je geniet van een inval.
Verder even helemaal niets - als dat zou kunnen!?
Tenslotte…

De Stichting Ambulance Wens geeft een presentatie over doel en werk van de stichting.
Van 1700 mensen die niet lang meer hebben te leven, kon Stichting Ambulance Wens het afgelopen jaar een laatste wens in vervulling laten gaan. Die wensen varieerden van het meemaken van de bruiloft van…

Voorganger: Mw. R. Nieuwenhuizen
Collecte: Ned. Bijbelgenootschap
Organist: Mattias Voshol

In deze dienst zijn wij 10 minuten stil om even uit de hectiek van elke dag te komen en de rust te vinden en God te ontmoeten.

We lezen uit Jeremia en zingen onder andere Laudate omnes gentes en Nada te turbe.

Spreekster: Eke de Gier

Voorganger: Dhr. A. van Selst
Collecte: Eigen werk G.V.
Organist: Wim van Dordrecht

Eucharistieviering met Pastoor J.G.M. Zuidgeest
Collecte: Eigen werk G.V.
Organist: Mw. M. van Steensel-v.d. Burg

Heilig Avondmaal met Ds. A. v.d. Wel
Collecte: Kerk in Actie
Organist: Henk Rozema

Spreekster: Martine Bremmer

Voorganger: Mw. R. Nieuwenhuizen
Collecte: Eigen werk G.V.
Organist: Mattias Voshol

Samen twee maal een half uurtje de stilte ingaan, dat is ons mediteren.
Ieder op zijn/haar eigen plek: een stoel, een krukje, een kussen o.i.d.
Soms krijg je een gedachte mee.
Of je geniet van een inval.
Verder even helemaal niets - als dat zou kunnen!?
Tenslotte…

Géén dienst I.v.m. NL-Doet …!

zondag 27 januari 2019 - 10:00 uur
Ds. R. van Essen, Delft (Roel)
zondag 3 februari 2019 - 10:00 uur
Dr. ds. T.L. Hettema, Den Haag (Theo)
zondag 10 februari 2019 - 10:00 uur
Ds. Antoinette van der Wel, scholendienst met de Prins Willem-Alexander school