Activiteitenkalender

Voorganger: Mevrouw J. van Bockel
Collecte: Ned. Bijbelgenoorschap
Organist: Henk Rozema

Voorganger: Dhr. A. van Selst
Collecte: Kerk in Actie
Organist: Mattias Voshol

Deze Eucharistieviering wordt geleid door pastoor J.G.M. Zuidgeest
Collecte : Eigen werk G.V.
Organist : Mevrouw M. van Steensel-v.d.Burg

Voorganger: Ds. H. van den Berg
Collecte: Wilde Ganzen
Organist: Wim van Dordrecht

Voorganger: Dhr. G.S. Kruit
Collecte: Eigen werk G.V.
Organist: Henk Rozema

Voorganger: Mevrouw R. Nieuwenhuizen
Collecte: Ned. Bijbelgenootschap
Organist: Mattias Voshol

Voorganger: Ds. H. van den Berg
Collecte: Eigen werk G.V.
Organist: Wim van Dordrecht

In deze dienst met voorganger ds. A. van der Wel wordt het Heilig Avondmaal gevierd
Collecte: Kerk in Actie
Organist: Henk Rozema

Deze Eucharistieviering wordt geleid door pastoor J.G.M. Zuidgeest
Collecte: Eigen werk G.V.
Organist: Mevrouw M. van Steensel-v.d. Burg

Voorganger: Dhr. G.S. Kruit
Collecte: Wilde Ganzen
Organist: Mattias Voshol

In het najaar starten we in De Ark met oefenen voor de Musical ‘Het Pakhuis’. Een bijzondere musical die gaat over de toekomst van de kerk.

Voorganger: Mevrouw R. Nieuwenhuizen
Collecte: Eigen Werk G.V.
Organist: Wim van Dordrecht

Géén dienst i.v.m. burendag...

De Stichting Hulp Letland bestaat 25 jaar en dat wordt gevierd op 22 september.
Aan dit jubileumconcert werken mee: het 'Hollands Christelijk Mannenkoor' o.l.v. Arjan Breukhoven en het Christelijk Gemengd koor 'The Credo Singers' o.l.v. Bert Kruis.
Op de vleugel: Mark Brandwijk…

Voorganger: Dhr. A. van Selst
Collecte: Ned. Bijbelgenootschap
Organist: Henk Rozema

Ook deze meivakantie reisde een jongerengroep vanuit Berkel naar Taizé om een week mee te leven in het ritme van de broeders en ervaringen te delen met leeftijdsgenoten.
In de Taizé-dienst in De Ark proberen we even los te komen van de dagelijkse drukte. Door Taizéliederen te zingen, in…

In de Taizé-vieringen in De Ark proberen we even los te komen van de dagelijkse drukte. Door Taizéliederen te zingen, in stilte tot rust te komen en de tijd te nemen om na te denken over zaken die je bezig houden. Je weer even in de sfeer van Taizé wanen? Of kennismaken met de ervaring van Taizé…

zondag 22 juli 2018 - 10:00 uur
ds. Gerrit van der Kamp, Delft
zondag 29 juli 2018 - 10:00 uur
mw. Janny van Bockel, Alblasserdam
zondag 5 augustus 2018 - 10:00 uur
ds. Ineke van den Beukel, Haulerwijk