De financiën van het afgelopen jaar

De kerkenraad heeft in de vergadering van maart naar de cijfers gekeken. De
jaarrekeningen over 2023 van het CvK (dat is de jaarrekening van de kerk) en van
de Diaconie/ZWO zijn besproken en de kerkenraadsleden hebben hun vragen
kunnen stellen.

Beide jaarrekeningen zijn inmiddels gecontroleerd door een onafhankelijke
kascontrolecommissie. De kascontrolecommissie heeft geconstateerd dat beide
jaarrekeningen “een getrouw beeld geven van de financiële zaken” en dat er geen
onregelmatigheden of “rare dingen” zijn gevonden. De kerkenraad heeft die
conclusie in dank aanvaard. De kerkenraad heeft de beide jaarrekeningen
vastgesteld. Dat gebeurde onder voorbehoud, want ook jullie als gemeenteleden
hebben er iets over te zeggen. Pas daarna zijn de jaarrekeningen definitief
vastgesteld.

De jaarrekeningen 2023 van CvK en van Diaconie/ZWO zijn op het besloten
gedeelte van de website opgenomen waarvoor u eerst moet inloggen. De stukken
worden ook in de komende Rondom De Ark gepubliceerd.
We nodigen alle gemeenteleden uit deze jaarrekeningen te bekijken.

Hebben jullie er iets op aan te merken of is niet alles je duidelijk? Vragen kun je stellen aan Jos
Lankhaar (over de jaarrekening CvK) of aan Bertine de Bruijn (over de jaarrekening
van Diaconie/ZWO). Wij zijn bereikbaar via: 
penningmeester@kerk-de-ark.nl (Jos)
diaconie@kerk-de-ark.nl (Bertine)

Vragen of opmerkingen mailen kan tot maandag 10 juni. Jos en Bertine zullen er
alles aan doen om snel antwoord of uitleg te geven.

Hartelijke groet,
Jos Lankhaar
Bertine de Bruijn