Liturgiecommissie

Kerk- en gemeente-zijn is vieren, leren en dienen. De liturgiecommissie richt zich op het vieren en geeft daar vorm en ondersteuning aan.
De commissie bestaat uit gemeenteleden en de predikant(en). Tenminste een van de gemeenteleden heeft ook zitting in de kerkenraad. De commissie als geheel weerspiegelt zoveel mogelijk de veelkleurigheid in geloofsbeleving van de gemeente.
 
Veelkleurigheid

Contact