College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters heeft de zorg voor de financiën (van niet-diaconale aard) en beheert de gebouwen en andere goederen van de kerkelijke gemeente. Deze taak is haar door de Kerkenraad toevertrouwd. Het college stemt haar beleid af op het beleid van de Kerkenraad inzake het gehele leven en werken van de gemeente.

Ouderling-kerkrentmeester

Voorzitter W. (Wolfert) Spijker wspijker@kerk-de-ark.nl
Secretariaat R.A. (Roelof) Toering secretariscvk@kerk-de-ark.nl
Penningmeester J. (Jos) Lankhaar penningmeester@kerk-de-ark.nl

Kerkrentmeester

Gebouwenbeheerder A. (André) Hofstra ahofstra@kerk-de-ark.nl

BARK (beheercommissie De Ark)

Beheerders Wim Ruggenberg, Juriaan Weerheijm bark@kerk-de-ark.nl

Bankrekeningnummers

Kerk

  • Rabobank rekeningnummer NL81 RABO 0307401103 t.n.v. Geref. Kerk te Berkel & Rodenrijs
  • ING-bank rekeningnummer NL66 INGB 0000263448 t.n.v. Geref. Kerk te Berkel & Rodenrijs

Diaconie en Zending

  • Rabobank rekeningnummer NL61 RABO 0307451321 t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk te Berkel & Rodenrijs o.v.v. diaconie of zending
  • ING-bank rekeningnummer NL14 INGB 0000366234 t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk te Berkel & Rodenrijs o.v.v. diaconie of zending