Mediteren: zitten zonder woorden…

Dit bericht is verlopen op 2019-10-11

Druk, druk, druk. Wie kent dat niet? Je rent jezelf voorbij!

Het is goed voor een mens om even stil te staan, of liever: te zitten en stilletjes bij zichzelf te blijven. Tja, dat noemen we ‘mediteren’. Even geen hoogdravende verplichtingen, even geen stress, even geen ‘moeten’ – alleen: er mogen zijn, hier en nu!

En die prachtige kapel van Sint Petrus spreekt woordeloos tot ons.

Soms klinkt er een woord dat ons aanspreekt…

Er is een groep trouwe deelnemers, maar u/jij bent van harte welkom om zo eens mee te doen en iets te proeven van het mediteren – pas wel op: voor je het weet, smaakt het naar meer!

We ‘zitten’ elke tweede dinsdagavond van de maand van 20.00 uur tot ca. 21.45 uur in de kapel van huize Sint Petrus, Noordeindseweg.

Weet je welkom op dinsdag 10 september – maar bij aarzelingen kun je ook eerst contact opnemen met ondergetekende,

Koos Zijlstra (010-4747949)