Pinkstervenster, aandachtsbeeld voor de maand juni

Dit bericht is verlopen op 2019-06-30

Pinkstervenster – Georg Meisterman

 

De duif als beeld voor de heilige Geest komt in de kunst al vanaf de vroegchristelijke kunst veelvuldig voor: allereerst bij de doop in de Jordaan, maar van daaruit ook bij de aankondiging aan Maria, de Drie-eenheid en bij de uitstorting van de heilige Geest met Pinksteren. De duif is ook een symbool voor hoop en vrede geworden, maar dat hangt eerder samen met de duif die met een twijgje als teken van hoop en leven naar Noach terug kwam vliegen. De vredesduif is dus niet dezelfde als de Geestduif, alhoewel het geen kwaad kan om vrede, een van de vruchten van de Geest, ook met de Geest te associëren (Galaten 5:22).

Het raam verbeeldt hoe een duif met in zijn kielzog vuur en wind zweeft boven de duisternis (een verwijzing naar het scheppingsverhaal uit Genesis) en neerdaalt in de als zwart weergegeven werkelijkheid van de wereld en de mens.

 

Henk Wassink