SCHiK waterproject

Dit bericht is verlopen op 2023-11-25

Zoals velen van u zullen weten ben ik, Aad Barnhoorn, naast bestuurslid van Kenia naar School ook bestuurslid van SCHiK (Stichting Christelijke Hulp in Kenia). En ook van achter mijn computer kan ik, ondanks mijn ziekte, nog iets betekenen voor de mensen in Kenia.

Door de wereldwijde klimaatverandering zijn er in Kenia grote problemen met de drinkwatervoorziening in met name de dorpen op het platteland.

Aanleiding

In maart 2023 bezocht de voorzitter van onze stichting het dorp Plateau, in de omgeving waar onze stichting werkzaam is. Hij was er aan het einde van de droge periode, die in november begint en gewoonlijk tenminste tot en met maart duurt. De seizoenen in Oost-Afrika zijn echter als gevolg van de klimaatverandering behoorlijk onvoorspelbaar geworden. De Endoroto rivier, die een flink gebied en vele mensen en hun vee van water voorziet, bleek net als in 2019 droog te liggen. Omdat ook alle waterputten aan het eind van de droge periode altijd droog liggen, zijn de mensen dus op het water van de rivier aangewezen. Sommigen proberen nog wat water uit modderpoelen in de rivier te halen. Dat is echter flink vervuild vanwege lozingen van het stroomopwaarts gelegen ziekenhuis en door pesticiden van de bloemenindustrie in de omgeving. Direct waarneembaar gevolg: mensen die ziek worden en maag- en darmklachten hebben en schoolkinderen die daardoor niet naar school kunnen. Het watertekort treft niet alleen huishoudens, maar ook de scholen in de omgeving. Er is geen drinkwater meer voor de leerlingen. Voor de kostscholen in de omgeving is het probleem uiteraard nog groter. Gelet op de klimaatveranderingen en de prognoses voor Oost-Afrika gaat dit probleem de komende jaren alleen maar groter worden.

Een oplossing?

De watertank bij het huis waar we verbleven, werd gevuld met water, dat gehaald werd bij de drinkwaterzuivering van Eldoret (ca. 10 km afstand). Die voorziet de stad van water en heeft tot dusverre geen problemen, omdat grote spaarbekkens met water zijn aangelegd. Deze oplossing wordt door meer mensen gebruikt, maar met name het armere deel van de bevolking kan zich dit niet veroorloven en heeft geen tank die gevuld kan worden. Bovendien zijn er maar weinig tankwagens voor drinkwater en de weinige die er zijn, worden veelal door bedrijven gebruikt ten behoeve van hun eigen bedrijfsvoering. Je moet dus een beetje geluk hebben om de tank vol te krijgen.

Wat er nodig is

Om deze oplossing voor veel meer mensen mogelijk te maken, zouden er watertanks van 2500 of 5000 liter kunnen worden aangeschaft, die op lage onderstellen zouden moeten worden geplaatst. Een onderstel is nodig om een jerrycan of pan onder de kraan te kunnen houden - het werkt uiteraard niet als de tank (met de kraan) op de grond staat. De tanks zouden verhuurd kunnen worden aan diverse potentiële gebruikers (scholen, ziekenhuis, individuele gebruikers) en in dorpjes / buurten geplaatst kunnen worden, die als collectief een tank kunnen huren en de mensen van drinkwater kunnen voorzien. Om niet afhankelijk te zijn van de tankwagens van bedrijven zou een trailer voor het vervoer van de watertanks, een tankwagen, een benzine- of dieselpomp (om het water van de tanker in de tanks te pompen) en een tractor met voorlader moeten worden aangeschaft. Met de voorlader kunnen de onderstellen en de tanks eenvoudig geplaatst worden en na de droogte weer opgehaald worden. Ook is duidelijk dat een project als dit eenvoudig kan worden opgeschaald. Extra tanks zijn relatief goedkoop.

Bemensing

De bemensing van dit project zal geen probleem zijn, omdat we via het Nundoroto loonbedrijf (dat SCHiK in 2007 heeft opgericht en inmiddels is uitgegroeid tot een groot bedrijf) over een uitgebreid netwerk beschikt van mensen die de administratie en de logistiek kunnen regelen en die als tractorchauffeur aan het werk kunnen. En belangrijk: de mensen in de omgeving denken dat dit project zeker zal gaan werken. Water is immers van levensbelang!

Donatie

Door een recente erfenis uit Berkel en Rodenrijs is de helft van de kosten inmiddels gedekt.

Wilt u het slagen van dit project mogelijk maken, dan zijn dit de bankgegevens:

NL70 RABO 0133 5627 51 van Stichting Christelijke Hulp in Kenia. Wij zijn een ANBI instelling.

Uw hulp is van harte welkom!

Aad Barnhoorn