VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) en IVP (Interne VertrouwensPersonen)

Eerder heeft de kerkenraad het beleidsdocument VOG vastgesteld en gepubliceerd.

De Gereformeerde Kerk van Berkel & Rodenrijs en Bergschenhoek kiest ervoor een veilige gemeente te zijn voor alle leden. Dat betekent dat de leden elkaar met respect behandelen en de mensen met speciale taken en opdrachten binnen de gemeente geen misbruik  van hun positie maken.  

Denk daarbij aan (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, financiële malversatie, intimidatie en dreiging. De kerkenraad heeft daarvoor een beleid opgesteld, waar vertrouwenspersonen onderdeel van zijn.

De vertrouwenspersonen zijn geen therapeut of pastoraal medewerkers of aanspreekpunt bij gewone kerkelijke meningsverschillen. Nee, zij staan een gemeentelid bij dat zich bij hen meldt en ondersteunen deze persoon in het zoeken naar een oplossing.

Vertrouwenspersonen hebben volstrekte geheimhouding. Dat betekent dat zij niet over u, maar met u praten over wat u bezighoudt en vanuit dit beginsel samen met u zoeken naar de weg, waarlangs wellicht de oplossing gevonden kan worden.

In de kerkenraadsvergadering van 18 maart hebben twee personen, die eerder gevraagd zijn of zij deze functie op zich willen nemen, zich aan de kerkenraad voorgesteld. Na de wederzijdse kennismaking heeft de kerkenraad zich positief uitgesproken over de benoeming van hen als IVP.

De kerkenraad is blij dat deze personen, een vrouw en een man, bereid zijn de functie op zich te nemen. De keuze voor een vrouw en een man is omdat iemand liever of gemakkelijker met een vrouw, dan wel met een man in gesprek gaat.

Onze vertrouwenspersonen zijn: Mariette Zeillemaker en Hans Koster.

Wilt u met Mariette of met Hans spreken, dan zijn zij bereikbaar met het e-mailadres:

HKoster@kerk-de-ark.nl en MZeillemaker@kerk-de-ark.nl

De IVP's staan ook vermeld op de website van De Ark: Vertrouwenspersonen | kerk-de-ark.

Namens de kerkenraad,

Janny Korevaar, scriba