Veilige gemeente

De Gereformeerde Kerk van Berkel & Rodenrijs en Bergschenhoek kiest ervoor een veilige gemeente te zijn voor alle leden. Dat betekent dat de leden elkaar met respect behandelen en de mensen met speciale taken en opdrachten binnen de gemeente geen misbruik van hun positie maken.

Denk daarbij aan (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, financiële malversatie, intimidatie en dreiging. De kerkenraad heeft daarvoor een beleid opgesteld, waar vertrouwenspersonen onderdeel van zijn.

De vertrouwenspersonen zijn geen therapeut of pastoraal medewerkers of aanspreekpunt bij gewone kerkelijke meningsverschillen. Nee, zij staan een gemeentelid bij dat zich bij hen meldt en ondersteunen deze persoon in het zoeken naar een oplossing.

Vertrouwenspersonen staan een gemeentelid bij en ondersteunen in het zoeken naar een oplossing

Vertrouwenspersonen hebben volstrekte geheimhouding. Dat betekent dat zij niet over u, maar met u praten over wat u bezighoudt en vanuit dit beginsel samen met u zoeken naar de weg, waarlangs wellicht de oplossing gevonden kan worden.

Onze vertrouwenspersonen zijn: Mariëtte Zeillemaker en Hans Koster. Wilt u met Mariëtte of met Hans spreken, dan zijn zij bereikbaar met hun e-mailadres: HKoster@kerk-de-ark.nl en MZeillemaker@kerk-de-ark.nl