Zondag 14 juli 2024

Datum kerkdienst
zondag 14 juli 2024 - 10:00 uur
Thema
7e zondag na Trinitatis. Kleur: groen
Eerste collecte

Preken in gebarentaal

Dove mensen voelen zich vaak eenzaam en onbegrepen in gewone kerkelijke gemeenten. Hun visuele dovenwereld is een totaal andere dan de horende woordenwereld. Daarom is er binnen de Protestantse Kerk categoriaal pastoraat voor doven. Speciaal opgeleide dovenpastors helpen dove mensen om de weg met God te gaan, bijvoorbeeld in dovendiensten met gebarentaal. Dovenpastors maken deel uit van het Interkerkelijk Dovenpastoraat dat hen helpt zo goed mogelijk invulling te geven aan kerkelijk werk onder dove mensen.

Meer lezen:
www.kerkinactie.nl/collecterooster

Tweede collecte

Onderhoud De Ark

Predikant
Ds. F. (Frans) Bos / Gouda
Organist
Vincent de Jong
Lector
Annemieke Ramp
Koster
Simon de Buck
Crèche
Therese van Rossum
Kindernevendienst
Femke de Schepper en Elise Meijburg
Koffie
Els Landman, Klaske Neelis, Ineke Oonk