Zondag 16 juni 2024

Datum kerkdienst
zondag 16 juni 2024 - 10:00 uur
Thema
3e zondag na Trinitatis. Kleur: groen.
Naam van de zondag / Kleur
3e zondag van Trinitatis. Kleur: groen
Eerste collecte

ZWO : De collecte is bestemd voor de steun aan het kindercentrum Bethania in Moldavië. Dit is een project van Kerk in Actie en wordt gesteund door de Z.W.O. -en Zendingscommissie van de Dorpskerk.

Tweede collecte

Onderhoud De Ark

Predikant
Ds. Agnes Gooijer-Snel
Organist
Vincent de Jong
Lector
Bertine de Bruin
Koster
Frans-Jan Voogt
Crèche
Sandra v.d. Sloot en Mare Slegtenhorst
Kindernevendienst
Marijke Halma en Christine Koster
Koffie
Anny v.d. Werf, Deddy Vingerling, Eveline Torn