Zondag 26 november 2023

Datum kerkdienst
zondag 26 november 2023 - 10:00 uur
Thema
Gedachtenisdienst
Naam van de zondag / Kleur
Laatste zondag van het kerkelijk jaar. Kleur: wit
Eerste collecte

PKN - Pastoraat

Met het oog op het einde

Pastoraat is iemand op zo’n manier zorg en aandacht geven dat hij of zij iets ervaart van geloof, hoop en liefde. Juist voor mensen die niet (meer) naar de kerk kunnen komen, is pastoraat belangrijk. De Protestantse Kerk ondersteunt allerlei vormen van pastoraat buiten de kerk, zoals bijvoorbeeld verpleeghuispastoraat. Voor mensen in verpleeghuizen is de eindigheid van het leven een belangrijk thema. Een luisterend oor, en de juiste woorden van troost en bemoediging zijn op deze plek onmisbaar.

Vandaag is het Eeuwigheidszondag. Daarom collecteren we voor pastoraat waarbij er aandacht is voor mensen voor wie de eindigheid van het leven een belangrijk thema is.

Tweede collecte

Onderhoud De Ark

Predikant
Ds. Agnes Gooijer - Snel
Met medewerking van
De cantorij o.l.v. Arco Mandemaker
Organist
Wim Madderom
Lector
Piet Nobels
Koster
Kees Voogt
Crèche
Els Langhout, Sandra v. d. Sloot
Kindernevendienst
Marijke Halma, Christine Koster
Church4You
in het Honk
Koffie
Gerdien Hofman, Millie Kleemans, Liesbeth van Os