Zondag 30 januari 2022

Datum kerkdienst
zondag 30 januari 2022 - 10:00 uur
Thema
5e zondag van de Epifanie
Naam van de zondag / Kleur
5e zondag van de Epifanie / Wit
Lezing

Handelingen 9: 1 - 20.

Bij de dienst

De kerkdienst is mee te beleven via www.kerk-de-ark.nl/de-ark-in-beeld

Eerste collecte

PKN – Jong Protestant

Interactief aan de slag met de Bijbel.
Elk jaar strijden jongerengroepen uit heel Nederland voor de hoogste score bij Sirkelslag, een interactief bijbelspel van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. De groepen spelen het spel vanaf hun eigen locatie en staan online met elkaar in verbinding. Bij Sirkelslag staan altijd een bijbelverhaal en vaak ook diaconale thema's centraal. Jongeren gaan zo op een ongedwongen manier met geloofsonderwerpen aan de slag. Voor kerken is Sirkelslag een mooie kans om hen betrokken te houden.

Tweede collecte

Onderhoud De Ark

Predikant
Ds. H.A. (Hedda) Klip
Met medewerking van
de cantorij o.l.v. Arco Mandemaker
Organist
Wim Madderom
Lector
Bertine de Bruijn
Koster
Sander de Jong