Zondag 6 februari 2022

Datum kerkdienst
zondag 6 februari 2022 - 10:00 uur
Thema
6e zondag van de Epifanie
Naam van de zondag / Kleur
6e zondag van de Epifanie / Groen
Lezing

Jesaja 6: 1-8
1 Korintiërs 15: 1-11
Lucas 5: 1-11

Bij de dienst

De kerkdienst is mee te beleven via www.kerk-de-ark.nl/de-ark-in-beeld

Eerste collecte

Kerkenwerk

Tweede collecte

Onderhoud De Ark

Predikant
Ds. H.A. (Hedda) Klip
Organist
Vincent de Jong
Lector
Nienke Koops
Koster
Rienk van den Berg
Crèche
Annet van der Sloot, Elise Meijburg
Kindernevendienst
Greet Lankhaar, Ineke Scherpenisse, Fred Delhaas