Bijzondere diensten

Dopen

Dopen is geloven dat God een mensenleven draagt niet alleen als het opbloeit, maar ook bij verdriet en in gevaar. Dopen gebeurt met water. Water is nodig om te groeien. De christelijke doop is er een teken van dat mensen bij Jezus horen. Het is een teken van een nieuw begin. Wie gedoopt is hoort van nu af bij al die mensen die samen de kerk vormen.

doopvont

In de kerk is een doopvont te vinden. Bij een doopdienst wordt wat water uit het doopvont over het hoofd van de dopeling gesprenkeld.

Bij de doop spreekt de predikant de naam van de dopeling hardop uit. Hij verbindt die voorgoed met de naam van God. Met de naam van God de Vader, die mensen niet alleen laat. Met de naam van Jezus, Gods Zoon, die zegt 'heb elkaar lief'. Met de naam van de heilige Geest, die inspiratiebron van het leven is. Met een handoplegging bekrachtigt de predikant de doop.

Bij een doop worden ook vragen gesteld. Niet alleen aan de dopeling zelf of aan de ouders, maar ook aan de mensen in de kerk. Want de dopeling is van nu af aan opgenomen in de kerkgemeenschap en zijn of haar naam wordt opgeschreven op de dooprol. Door 'ja' te antwoorden op de vragen laat iedereen die bij de doop aanwezig is hardop horen dat hij of zij ermee instemt.

Als herinnering aan de doop krijgen dopelingen een doopkaars mee met daarop hun naam en de datum van de doop om aan te steken als er iets te vieren is, maar ook als het donker is. De vlam van de kaars is een teken van Gods licht dat niet dooft.

Dopen is niet alleen iets voor kinderen die pas geboren zijn, je kunt op elke leeftijd worden gedoopt.

Voorafgaand vindt in de regel een doopgesprek plaats met de predikant. In overleg met de predikant wordt daarna een zondag gekozen waarop de doop plaatsvindt.

Avondmaalsviering

Zeven maal per jaar is er een dienst van Schrift en Tafel, op de laatste zondag van de oneven maanden. Uitzondering is de maand november, dan vindt de dienst van Schrift en Tafel plaats op de tweede of derde zondag van de maand. Ook op Witte Donderdag, in de Stille Week voor Pasen, is er een dienst van Schrift en Tafel.

Kinderen zijn ook uitgenodigd om aan de viering deel te nemen.

Huwelijksbevestiging

Bruidsparen die hun huwelijk kerkelijk willen laten bevestigen kunnen hiervoor contact opnemen met de predikant.

Begrafenis

Wanneer iemand uit de gemeente overlijdt, vindt in de regel een afkondiging plaats in de kerkdienst op de zondag na het overlijden. Daar wordt door de predikant een "In memoriam" uitgesproken. De begrafenis kan worden voorafgegaan door een dienst van Woord en Gebed in De Ark.

Andere bijzondere diensten

In de loop van het jaar vinden diverse 'bijzondere' diensten plaats. Dit zijn diensten met een speciaal karakter, die veelal worden voorbereid door of met een groep gemeenteleden. Deze diensten worden, net als alle kerkdiensten, aangekondigd op pagina met kerkdiensten.