Kerkenraad

Wat is een kerkenraad?
De gemeenteleden doen het grootste deel van het werk in de kerkelijke gemeente. Zij stellen daarvoor veel vrije tijd beschikbaar.

De ouderlingen en de diakenen vormen samen met de predikanten de leden van de kerkenraad. Zij spelen een centrale rol en dragen gezamenlijk en individueel de opbouw van de kerkelijke gemeente. Zij dragen verantwoordelijkheid voor het geestelijk en praktisch leven in de gemeente.

De kerkenraad is voor de kerkelijke gemeente niet hetzelfde als de gemeenteraad van de burgerlijke gemeente. Kerkenraadsleden zijn niet gekozen als vertegenwoordigers uit de kerkelijke gemeente, maar ze worden uit de gemeente geroepen tot het ambt.

De kerkenraad moet de gemeente over belangrijke zaken raadplegen en  zich verantwoorden voor haar beslissingen tegenover de gemeente.

Predikanten

Predikant

vacant

 

 

 

Ambt met een bijzondere taak

Voorzitter kerkenraad

Gert van Ramshorst

GvRamshorst@kerk-de-ark.nl

Scriba (adres kerkenraad)

Roelie Schipperus

scriba@kerk-de-ark.nl

RSchipperus@kerk-de-ark.nl

Beleidsouderling

Joke van der Heijden

JvdHeijden@kerk-de-ark.nl

Jeugdouderling

Therese van Rossum

TvRossum@kerk-de-ark.nl

Ouderlingen in de wijken

Bergschenhoek

Elly Berghout

EBerghout@kerk-de-ark.nl

Bergschenhoek

Hans Lobik

HLobik@kerk-de-ark.nl

Berkel en Rodenrijs

Kati Elshout

KElshout@kerk-de-ark.nl

Berkel en Rodenrijs

Liesbeth Herremans-Zeiger

LZeiger@kerk-de-ark.nl

Ouderenpastoraat

Annie Zijlstra

AZijlstra@kerk-de-ark.nl

Ouderling-kerkrentmeester

Naar pagina College van Kerkrentmeesters

Voorzitter

Wolfert Spijker

wspijker@kerk-de-ark.nl

 

Diaconie

Naar pagina Diaconie

Voorzitter diaconie

Frans-Jan Voogt

FJVoogt@kerk-de-ark.nl

Penningmeester diaconie

Bertine de Bruin

diaconie@kerk-de-ark.nl

BdeBruijn@kerk-de-ark.nl

Secretariaat diaconie

Dennis Koops

diaconie@kerk-de-ark.nl

DKoops@kerk-de-ark.nl

Diakenen in de wijken

 

Marjan de Jong-Batelaan

MdeJong@kerk-de-ark.nl

 

John Zevenbergen

JZevenbergen@kerk-de-ark.nl