Collecte en Appostel-app

Wekelijks collecteren we tijdens de eredienst voor onze kerk en de wereld om ons heen. We vinden het belangrijk om de collecte een plek te geven in de eredienst. Daarmee laten we blijken dat we geven belangrijk vinden. Niet omdat dat moet, maar als reactie op wat God voor ons heeft gedaan. Om wat Hij ons geeft – daarover horen we in bijvoorbeeld de bijbellezing of verkondiging – willen wij graag ook geven. Of, omdat Hij ons aan elkaar verbindt, willen we delen van wat we over hebben met anderen die tekortkomen. In de kerkdiensten bidden we voor elkaar. We willen het niet bij woorden laten, maar de zorg voor elkaar ook praktisch maken en daarom halen we geld voor elkaar op. De collecte maakt deel uit van ons antwoord op het Woord.

De wekelijkse collectedoelen vind je terug op de pagina van de betreffende kerkdienst.

Als je een bijdrage wilt geven voor de collecten, dan kan dat via Appostel. Appostel is een app die je kunt downloaden in de Apple App Store of Google Playstore. Meer informatie over het installeren en gebruiken van de Appostel-app vind je via deze link. Je kunt ook zelf een bijdrage overmaken naar bankrekening NL 61 RABO 0307 4513 21 t.n.v. Diaconie Geref Kerk Berkel o.v.v. Collecte - datum en doel.