Kerkelijk bureau

Het Kerkelijk bureau verzorgt de ledenadministratie van onze kerk. Voor een goede communicatie is belangrijk dat deze administratie actueel en juist is. Het Kerkelijk bureau ontvangt daarom graag bericht van de leden over:

  • Adreswijziging
  • Geboorte
  • Overlijden
  • Huwelijk of Geregistreerd partnerschap
  • Overgang naar een andere kerkelijke gemeente binnen of buiten de PKN
  • Geloofsbelijdenis in een andere kerk
  • Uitschrijving

Bepaalde gegevens(zoals verhuizingen) ontvangt het Kerkelijk bureau ook via de landelijke ledenadministratie van de PKN.

Omdat we een gemeenschap vormen waarin we naar elkaar willen omzien en bij elkaar betrokken willen zijn, worden wijzigingen ongeveer 1x per 5 weken gepubliceerd in ons kerkblad Rondom De Ark in de rubriek Kerkelijke stand en op de website (alleen toegankelijk voor ingelogde gebruikers). Als een van bovenstaande wijzigingen zich voordoet en je wilt liever niet dat dit gepubliceerd wordt, kan je dat per geval aan het Kerkelijk bureau kenbaar maken.

Contact


kb@kerk-de-ark.nl
Kerkelijk Bureau De Ark, Oranjestraat 2,2651 DS Berkel en Rodenrijs